Cobertura dos eventos TEDxGalicia

Apreciamos toda cobertura do evento TEDxGalicia, mais debemos solicitar ás e aos xornalistas e/ou bloggers que respecten a diferenza entre TED e a marca TEDxGalicia.

Observen por favor, que o “x” en “TEDx” significa “eventos independentemente organizados”. Calquera título de texto que similar a “TED chega a Galicia” non é veraz.

Para máis información sobre TED e TEDx visita http://www.ted.com/tedx

TEDxGalicia e TED

TEDxGalicia
Todas as solicitudes de prensa deberán ser enviadas por email.

TED
Teñan en conta que a organización do evento TEDxGalicia non pode falar no nome de TED. Calquera solicitude de información ao respecto de TED debe ser enviada a:

Laura Galloway
Head of Media Relations
Telf: (212) 260-3708
Email: laura@gallowaymediagroup.com

Organización

Marcos Pérez é responsable a título persoal de velar polo cumprimento da licenza que lle foi outorgada según os termos e condicións establecidas por TED. A Fundación Galicia Sustentable da soporte institucional á organización do TEDxGalicia.

Fundación Galicia Sustentable

A existencia da Fundación Galicia Sustentable ten como finalidade xeral, o aproveitamento do potencial de Galicia e as súas xentes cara a sustentabilidade a través do desenvolvemento das capacidades dos individuos e colectivos a través das súas accións, actividades e proxectos.

Fora de calquera dogma ou liña de pensamento estblecida, a través da información e de compartir coñecementos e ideas pretendemos que cada quen poida crear os seus propios criterios para a toma de decisións sustentables.

http://fundacion.galiciasustentable.org

Recursos TEDx

Os videos das charlas están compartidos na plataforma de TED para os TEDx e na nosa canle do TEDxGalicia en Youtube.

Tamén poñemos á vosa disposición fotografías dos eventos na conta do TEDxGalicia en Flickr.