Coa temática “De que está feito o futuro?” exploramos as cousas coitás que configuran o que imos ser como individuos e como sociedade. As intervencións permitironnos explorar a importancia que teñen o pasado e o presente no futuro e polo tanto a nosa responsabilidade no seu deseño e, ao mesmo tempo sementar a dúbida de se hai cousas que por determinadas accións presentes ou pasadas están xa naturalmente predefinidas para acontecer.