Compromiso TEDxGalicia

Manifesto TEDxGalicia Como un dos primeiros pasos na constitución dun equipo que asuma o reto de organizar os sucesivos TEDxGalicia consideramos fundamental reflectir a identidade que queremos inculcar na organización do TEDxGalicia, a través da plasmación duns obxectivos e valores que asumimos como compromiso de implicación con TED e os TEDx e que deberá ser…