E se os rapaces non son tontos…?

Gever Tulley mostra as valiosas leccións que os nenos aprenden na súa Tinkering School. Cando se lles deixa voar a mente e se lles confían ferramentas, materiais e a orientación necesaria, a creativdade na solución dos problemas toma as rendas para construir barcos, pontes, e incluso unha montaña rusa. Gever Tulley Fundador da Tinkering School,…