Speaker: Iván Gómez Caderno

A carreira profesional de Iván está ligada desde sempre á análise de datos en tan diversos ámbitos como a imaxe médica ou a intelixencia empresarial. É co-fundador de Classora, empresa que ten desenvolvido tecnoloxía para a extracción, integración, modelado e visualización de datos procedentes de múltiples fontes. Podríamos decir que próximos á intoxicación informativa, Iván trabaja…

Speaker: Fernando Sánchez Salinero

Canso de solucións que non pasan de aparentes ante os verdadeiros problemas das pequeñas empresas, Fernando trata de facer as cousas fáciles a través dunha linguaxe sinxela e utilizando ferramentas e métodos efectivamente aplicables. “Al pan hay que llamarle pan y al vino vino, y eso no menoscaba la profundidad del análisis, ni la eficacia de las soluciones.”…