Speaker: Jorge Cebreiros

Jorge é químico de formación e empresario por vocación desde hai 33 anos. A cooperación, a disciplina e o esforzo son os valores que teñen guiado a súa traxectoria persoal e profesional, defendendo o “sumar-sumar” como principal modelo de crecemento. Profesor universitario durante máis de veinticinco anos, na actualidade aporta o seu gran de area á sociedade galega a través da representación…