Netbiblo renova a súa vinculación coas ideas que merecen ser difundidas

A través da súa propia actividade empresarial, Netbiblo, referente na vangarda innovación e da divulgación de ideas e coñecemento, fai propio o reto de difundir e expandir coñecemento e ideas. O seu obxectivo é dotar á comunidade científica e universitaria de ferramentas que lles permitan desenvolver o seu labor investigador publicando libros en todas as…