Speaker: Pedro Giménez

Pedro é un gran coñecedor da acción non gubernamental e do eido da Responsabilidade Social Corporativa. Neste tempo ten vivido en primeira persoa a profesionalidade das traballadoras e traballadores que atenden situacións do máis variadas que dotan dunha capacidade, experiencia e flexibilidade incribles a estas xentes que afrontan cada día problemas, sociais, ambientais, crises,…

Hoxe comezamos a presentar speakers

TEDxGalicia pretende ofrecer charlas dinámicas de persoas e iniciativas innovadoras, impactantes e/ou influintes para o futuro de Galicia. Nos máis dos casos non se trata de cuestións evidentes senon que as charlas deben inducir ás nosas propias reflexións. “Simplemente” o traballo cotiá ou a historia dos speakers merecen ser coñecidas. A charla pode gustarte ou…