Qué é un lider?

Joaquín Dosil (Qcoach) O primeiro, para ser líder realmente hai que cumprir dúas condicións, a primeira que ti asumas o rol de líder, e a segunda é que os demais asuman que ti tes ese rol de líder. Esa é a base do liderado, unha asunción persoal e unha asunción do grupo co que estás…

Innovación na xestión de RRHH

Santiago Vázquez (Director de RRHH de R) En R temos un proxecto que é o Modelo da Auténtica Felicidade no Traballo, que para nós é unha ferramenta fundamental na xestión e unha declaración de intencións. Martin Seligman, autor da “Auténtica Felicidade”, di que o traballo é unha parte fundamental na vida, ademais do lecer, o…